Ειδικές Κατασκευές

 

 
 
 
Η εταιρεία Μ. Κοκκόσης με έδρα στον Άγιο Δημήτριο, αναλαμβάνει ειδικές κατασκευές που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας.