Μπρούτζινα Κάγκελα

 

 
 
 
Η εταιρεία Μ. Κοκκόσης κατασκευάζει μπρούτζινα κάγκελα, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε αισθητική και λειτουργική ανάγκη.